FASTPRIS

Bästa alternativet för dig som har en tydlig beställning. Du vet exakt vad projektet kommer att kosta och vad som ingår.

LÖPANDE ARBETE

Bäst för dig som vill ta projektet allt eftersom. Du betalar enbart för den faktiska insatsen vi gör.