Om oss

Varför finns vi?


Vi tror på kommunikation, transparens och digitalisering. Vi är erfarna elektriker med ett nytänkande mindset.

Vårt arbetssätt


Kommunikation är A och O.

Vårt uppdrag


Att du är 100% nöjd efter avslutat projekt.

Elcentrums historia


Elcentrum väst AB är ett väletablerat företag som funnits i 35 år. I december 2019 tog Mikael Rosell och Marcus Bergén över verksamheten.

Vårt koncept

01. Presentera ditt projekt

Beroende på projektets utformning kan vi tillämpa olika metoder.

Telefonsamtal

Videosamtal

Besök hos kund


04. Påbörja arbete

Vi påbörjar arbetet utefter överenskommet upplägg.

05. Avsluta projekt

Projektet avslutas och vi säkerställer att allt är i sin ordning.

02. Ge feedback

Vi finns här för att guida och inspirera dig till att ditt projekt skall bli så bra som möjligt

03. Bestämma upplägg

Vill du ha fastpris eller löpande arbete. Göra en tydlig tidplan. Hur ofta skickas fakturor?

06. Uppföljning

Det är viktigt för oss att du fått vad du förväntade dig av din investering. Vi har som policy att kontakta kund ett par veckor efter avslutat projekt.